• 08 - 108 820
  • info@telgeortopedi.com
  • Öppettider: 08:00-16:00
  • Telefonmottagning: 09:00-11:00 och 13:00-15:00

Vårdval och väntetider

Fritt vårdval:
Det fria vårdvalet ger dig som patient möjlighet att välja hos vilken vårdgivare du vill söka vård.

Väntetider:
Vårt mål är att erbjuda alla patienter vård inom ramen för vårdgarantin.