• 08 - 108 820
 • info@telgeortopedi.com
 • Öppettider: 08:00-16:00
 • Telefonmottagning: 09:00-11:00 och 13:00-15:00

Hitta till oss

Med bil söderifrån (E4/E20):

 • Följ E4 mot Nyköpingsvägen i Södertälje. Ta avfart 142 från E20.
 • Ta den första avfarten i cirkulationsplatsen och fortsätt rakt fram på Nyköpingsvägen.
 • När ni passerat Stadshuset och Baptistkyrkan ska ni svänga till höger vid trafikljusen.
 • Följs sedan vägen in på Nygatan, kör rakt i trafikljusen och ta därefter den första svängen till höger på rådhusgatan.
 • Kör sedan rakt fram och sväng till höger in på Telgehusets parkeringsdeck.

Med bil norrifrån: 

 • Ta E20/E4 mot Stockholmsvägen i Södertälje. Ta avfart 144-Trafikplats Moraberg från E20/E4.
 • Fortsätt på Stockholmsvägen till ni korsar bron över Södertälje Kanal. Efter bron tar ni första svängen till vänster.
 • Kör sedan rakt på Nygatan och ta den femte svängen till vänster på rådhusgatan, den sista vänstersvängen innan trafikljusen.
 • Kör sedan rakt fram och sväng till höger in på Telgehusets parkeringsdeck.

Kommunalt: 

 • Ta pendeltåget till Södertälje C.
 • Följs järnagatan i 300 meter tills ni korsar övergångsstället in på Storgatan.
 • Telge Ortopedi ligger sedan till vänster i Telgehusets köpecentrum.