• 08 - 108 820
  • info@telgeortopedi.com
  • Öppettider: 08:00-16:00
  • Telefonmottagning: 09:00-11:00 och 13:00-15:00

För remittenter

Välkomna att remittera patienter via Take Care eller brevpost. Ring gärna om det är ett brådskande ärende. Skicka ej känslig information såsom personnummer via mejl eller fax.