• +46 (0) 8 550 871 10
  • info@telgeortopedi.com

För remittenter

Välkomna att remittera patienter via Take Care eller brevpost. Ring gärna om det är ett brådskande ärende. Skicka ej känslig information såsom personnummer via mejl eller fax.